Viera Goroľová

Volám sa Viera Goroľová. Narodila som sa v roku 1980. Som vydatá a s manželom máme dve deti. Bývam v obci Soľ. Som hrdá, že som Rómka.

Do roku 2009 som bola duchovne zaslepená. Žila som v klamstve, verila som poverám a okultným praktikám. Raz sa však v našej obci konala evanjelizácia s kapelou F6. Počas programu sa ma ich piesne a svedectvá veľmi dotýkali. O pár dní som bola spolu s manželom pozvaná na kurz Filip, počas ktorého mi Boh „otvoril oči“. Prijala som Ježiša za svojho Pána, Spasiteľa a Kráľa. Odovzdala som svoj život do Božích rúk, aby si ma používal, ako on chce.

Venujem sa dobrovoľníctvu, pretože ma napĺňa. Milujem, keď môžem a viem pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Venujem sa najmä deťom a mládeži – bez ohľadu na národnosť. Snažím sa zvýšiť ich sebavedomie a motivovať ich k službe, k jednote a k viere. Svojím záujmom o nich chcem dosiahnuť to, aby sa necítili menejcenní a mali odvahu vstupovať do nových vecí.

Božie slovo hovorí: „Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (Druhý list Timotejovi 1,7). Rómovia však často kvôli pocitu menejcennosti pociťujú strach z nových vecí, zo Slovákov, z budúcnosti. Verím, že Boh aj skrze moju službu tieto strachy v Rómoch odstráni. Verím, že práve to pomôže lámať ich predsudky voči Slovákom.

Na tomto pracujem

● organizovanie lokálnych dobrovoľníckych aktivít
● organizovanie duchovných a spoločenských akcií
● kreatívna činnosť v umeleckej dielni

● spolupráca pri realizácii detskej biblickej školy
● spolupráca s dobrovoľníckym portálom Zmeňme.to
● spolupráca s Prešovským dobrovoľníckym centrom

Fotogaléria

Výlet s mladými

Dobrovoľnícka činnosť

Akcia pre dievčatá a ženy