Róbert Neupauer

Volám sa Róbert Neupauer. Narodil som sa v roku 1975. S manželkou Martou máme jedného syna. Vyštudoval som žurnalistiku a začal som pracovať v jednom denníku v Bratislave. V tom čase som vnímal, že Boh ma volá, aby som išiel medzi Rómov. Vrátil som sa na rodný Spiš a už 17 rokov pôsobím v obci Krížová Ves, kde od roku 2007 funguje Rómske duchovno-spoločenské stredisko, ktoré prispieva k pozitívnym zmenám v miestnej komunite.

Vnímam, že teraz nastal čas, kedy je potrebné položiť pevné základy rómskej misie, aby sa pozitívne zmeny, ktoré sa udiali v jednej komunite, mohli šíriť ďalej. Preto v rámci Gréckokatolíckej rómskej misie mám na starosti vydávanie časopisu Rómska Samária a podieľam sa na budovaní ďalších služobníkov cez Formáciu pre službu v rómskych komunitách. Taktiež koordinujem vytváranie Siete angažovanej verejnosti a osobností pre rómske etnikum (SAVORE), ktorá združuje Rómov a Slovákov angažovaných v rozličných spoločenských oblastiach pri práci v rómskych komunitách (lokálna politika, podnikanie, pastoračná a sociálna práca, školstvo a vzdelávanie, mládež, kultúra a umenie).

Žijeme v historickej dobe misijnej lavíny medzi Rómami. Za predchádzajúcich 700 rokov, odkedy Rómovia prišli do Európy, nebolo toľko skutočných obrátení medzi Rómami ako za posledných 50 rokov po tom, čo pápež Pavol VI. povedal pamätné slová voči nim: „Vy ste v srdci Cirkvi.“ Verím, že Rómovia sú misia možná. Sám to zažívam.

Na tomto pracujem

● koordinátor siete SAVORE
● zodpovedný redaktor a grafický dizajnér časopisu Rómska Samária
● spoluorganizovanie Formácie pre službu v rómskych komunitách určenej pre lídrov
● spoluorganizovanie Fundamentov (vyučovanie o základoch katolíckej viery)
● príprava systému formácie obrátených Rómov od základného stupňa po úroveň budovania služobníkov a lídrov
● príprava projektov pre Gréckokatolícku rómsku misiu
● zodpovedný za Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi
● koordinácia aktivít laickej misionárky Glorie Gray na Slovensku

Fotogaléria

Evanjelizácia s Gloriou Gray

Formácia rómskych služobníkov

Aktuálne číslo Rómskej Samárie