Peter Gomolák

Volám sa Peter Gomolák, mám 38 rokov. S manželkou Luciou bývame v Starej Ľubovni. V roku 2005 som začal pracovať ako terénny sociálny pracovník v Podsadku (mestská časť Starej Ľubovne) s rómskou komunitou, kde sa začala aj moja cesta obrátenia.

Každý z nás čelí stereotypom, ktoré často spôsobujú, že sa na svet pozeráme čierno-bielo, s predsudkami. Tie nám bránia vidieť pravdu. S týmto problémom sa stretávame najmä v súvislosti s rómskou komunitou. A práve počas mojej dlhodobej skúsenosti mi Boh jasne ukazuje, že stereotypy sa najlepšie búrajú aktívnou participáciou.

Životné skúsenosti, ktoré som nadobudol, ma nabádajú pomáhať iným. Som šťastný, že môžem vytvárať šance pre ľudí, ktorí sú mi zverení. Odhaľujeme a obohacujeme vlastné svety, sme darom jeden pre druhého, búrame bariéry a odpúšťame si hriechy minulosti.

Boh mi dal milosť byť hlbšie vtiahnutý do rómskej misie. Stal som sa členom kapely F6, v ktorej túžime po zmierení slovenského a rómskeho národa. Jasne som však videl, že Boh chce od nás viac. Preto sme sa rozhodli založiť občianske združenie Umelecké centrum F6, v ktorom som štatutárom.

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Verím, že Boh skrze rómske misijné dielo prebudí v mnohých živú vieru a ochotu nestáť, ale kráčať. Potrebujeme robiť užitočné kroky, kroky duchovného smerovania a rastu, pretože Rómovia obohatia tento svet a dobro v ňom. Chcem byť súčasťou tohto veľkého ošiaľu na Slovensku! 🙂

Na tomto pracujem

● štatutár občianskeho združenia Umelecké centrum F6
● administrátor Facebook účtu kapely F6
● administrátor Instagram účtu kapely F6
● administrátor portálu podporujemmisionara.sk
● zodpovedný za rozbeh sociálneho podnikania
● projektový manažér

● koordinátor SAVORE pre mládež a kultúru
● koordinátor misijnej činnosti v detských domovoch
● koordinátor projektu Zmierenie Tour
● koordinátor projektu Bararas
● koordinátor video-projektu LAV
● garant projektu Schopné deti

Fotogaléria

Natáčanie klipu Zaplav ma láskou

Prezentácia činnosti na TEDx v Prahe

Mentorský program