Marta Goroľová

Volám sa Marta Goroľová. Pochádzam z dedinky Soľ. Mám štyri deti a manžela Janka, ktorý sa tiež venuje pastorácii Rómov. Od malička som verila, že Boh existuje. Jedného dňa sa ma však dotkol osobne a ja som mu odovzdala svoj život. Vstúpila som do spoločenstva, začala som študovať Božie slovo, chodila som na rôzne prednášky či duchovné akcie. Menila som sa ja i moja rodina. Túžila som však ešte po jednej veci – slúžiť druhým.

Všetko sa rozbehlo vedením detí v skautských skupinkách a organizovaním akcií pre ženy a celé spoločenstvo. Aj kvôli tomu som začala študovať na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbor „Animácia voľnočasových aktivít“. Po istom čase som spolu s manželom odišla na dva roky na misie k saleziánom do Ostravy, kde sme založili spoločenstvá dospelých, mládeže i detí, vznikla divadelná aj hudobná skupina. Taktiež sme kňazom pomáhali pri príprave detí na prvé sväté prijímanie, pri príprave manželov na cirkevné sobáše a pri príprave rodičov na krsty svojich detí.

Ježiš hovorí: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ (Jánovo evanjelium 15,16). Moja vízia je prinášať evanjelium ľuďom, ktorí Boha nepoznajú a venovať sa rodinám aj deťom. Verím, že rómske deti uvidia dobrý príklad v svojich rodičoch, ktorí budú slúžiť Pánovi. Verím, že sa rómske rodiny budú spoločne modliť, čítať Božie slovo a viesť pravý kresťanský život.

Na tomto pracujem

● spolupráca so saleziánmi Dona Bosca v Ostrave
● organizovanie lokálnych akcií pre rodiny

● organizovanie manželských večerov
● vedenie lokálnych skautských dievčenských družín

Fotogaléria

S manželom Jankom na plese

S mladými

Skautský tábor