Maroš Jóny

Volám sa Maroš Jóny. Narodil som sa v roku 1974. Bývam vo Vranove nad Topľou. Som ženatý, máme s manželkou dve deti.

Myslel som si, že som kresťanom, ale pritom som žil ako pohan. Žil som život, ktorý bol založený na klamstve, na poverách a na okultných praktikách. V roku 2004 som však spoznal ľudí, ktorí mi „otvorili oči“ a ukázali Pravdu – Ježiša Krista. Uveril som, že ma Ježiš zachránil a oslobodil od každého hriechu. Odovzdal som mu svoj život a dovolil som mu, aby zo mňa urobil skutočného kresťana – svojho nasledovníka.

Aktuálne som v službe oslobodenia a vnútorného uzdravenia. Táto služba sa zakladá na osobnom poradenstve, ktorého súčasťou je aj modlitba za uzdravenie. Som v slovensko-rómskom tíme, ktorý organizuje rôzne evanjelizačné a formačné kurzy. Mojou víziou je realizovať tieto kurzy, pokračovať v kresťanskom poradenstve a šíriť evanjelizačné materiály. Verím, že Boh oslobodí rómsky národ spod vplyvu Zlého a uzdraví ho z komplexov.

Na tomto pracujem

● organizovanie lokálnych modlitebných stretnutí
● zodpovedný za duchovné poradenstvo
● organizovanie evanjelizačných kurzov

Fotogaléria

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

Kurz o okultizme

Duchovné poradenstvo