Lukáš Bužo

Volám sa Lukáš Bužo, mám 26 rokov a s manželkou Evkou bývame v Starej Ľubovni. Keď som mal 12 rokov, spoznal som o. Martina Mekela, ktorý ma skrze skautské akcie priviedol k Bohu. V roku 2005 som bol pri zrode Centra pre Rómov v Čičave, v ktorom som ako dobrovoľník pomáhal pri duchovných, umeleckých a voľnočasových aktivitách. K spevu som sa dostal cez kapelu Chváliaci tím, v ktorej som pôsobil dva roky. Popritom som sa venoval aj divadlu.

V roku 2007 sme založili kapelu F6, v ktorej som sa stal hlavným spevákom a lídrom. Najprv sme slúžili najmä v rómskych osadách vo Vranovskom okrese. Časom nám Boh vnukol víziu zmierenia rómskeho a slovenského národa, a tak sme sa pripravovali na službu medzi Slovákmi. Pre mňa to bolo obdobie mnohých premien. Boh odvtedy neprestal moje vnútro formovať a premieňať. Po desiatich rokoch sme sa ako kapela posunuli ďalej – založili sme občianske združenie Umelecké centrum F6. Vnímali sme, že to už nie je len o kapele, ale o systematickej a cielenej práci na konkrétnej vízii.

Túžim, aby rástla generácia Rómov a Slovákov,  ktorí budú umením a morálnymi hodnotami pozitívne ovplyvňovať a budovať Cirkev. Táto vízia a aktivity s ňou spojené si však vyžadujú plné nasadenie. Je to misia, ktorá potrebuje ľudí na plný úväzok. Ja som do tejto misie vstúpil a verím, že to, čo urobím dnes, prinesie dobro nielen pre moju budúcnosť, ale aj pre budúcnosť celého Slovenska.

Na tomto pracujem

● riaditeľ hudobného festivalu FestRom
● líder rómsko-slovenskej kapely F6
● správa financií Umeleckého centra F6
● zodpovedný za výrobu v umeleckej dielni
● kreatívna činnosť v umeleckej dielni

● koordinátor misijnej činnosti v osadách
● koordinátor misijnej činnosti vo väzniciach
● koordinátor projektu Bararas
● koordinátor SAVORE pre mládež a kultúru
● jazyková korektúra materiálov v rómčine

Fotogaléria

Evanjelizácia v rómskej osade

S mladými

Výchovný koncert v škole