Igor Turták

Volám sa Igor. Bývam v Hlinnom. Máme spolu s manželkou Jankou šesť detí, pričom dvaja naši chlapci trpia detskou mozgovou obrnou. Ak by som sa v roku 2003 duchovne neobrátil, neviem, ako by som to všetko zvládol. Boh ma v tom čase skrze Sväté Písmo upevňoval vo viere. Povzbudzoval ma, že cez všetko ťažké mi pomôže prejsť. Začal uzdravovať moje vnútro, moje vzťahy s rodinou a pripravovať ma na službu druhým.

Pred pár rokmi ma Boh povolal do služby evanjelizovania. Zo začiatku som slúžil iba v mojom rodnom okrese, ale po určitom čase sa „otvorili dvere“ aj do ďalších okresov. Dnes vidím na vlastné oči, ako Boh skrze evanjelium premieňa rómsky národ. Evanjelium má totižto moc spasiť aj rómske duše (Jakubov list 1,21).

Mojou víziou sú slová Pána Ježiša: „Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac a v budúcom veku večný život.“ (Markovo evanjelium 10,29n). Verím, že Boh povolá do služby ďalších evanjelistov. Verím, že raz budem mať evanjelizačný tím, s ktorým budeme ohlasovať živého Krista po všetkých rómskych osadách.

Na tomto pracujem

● evanjelizačné stretnutia v rómskych osadách
● formačné stretnutia pre evanjelizačný tím

● lokálne modlitebné stretnutia pre rôzne vekové skupiny
● šírenie evanjelizačných materiálov v dedinách a mestách

Fotogaléria

Evanjelizácia v Jakubanoch

Evanjelizácia v Čirči

Evanjelizácia v Krajnej Bystrej