domov

Motto GRM:
Kristus v srdciach Rómov,
Rómovia v srdci Cirkvi

Je nutné odcestovať do Afriky, Ameriky alebo východnej Európy, ak chcem »misionárčiť« ?
Pravdaže nie! Misijné dielo je rozbehnuté aj na Slovensku a ty môžeš byť jeho súčasťou!

Naše srdcia už od roku 2005 horia pre misiu v rómskom národe… Túžime po obrátení a vnútornom uzdravení tohto národa. Túžime po zmierení a spolupráci Rómov a Slovákov. Veríme v zmeny, ktoré ovplyvnia celú spoločnosť.

Ak chceš byť súčasťou tohto misijného diela, si na správnom mieste. 🙂
Zapojiť sa môžeš rozličnými spôsobmi: modlitbou, materiálnou či finančnou pomocou, osobnou angažovanosťou…

Priateľu, pridaj sa k nám! Ak spojíme svoje sily, budú sa na Slovensku diať zmFeny, po ktorých túži náš nebeský Otec,
a ktoré sa nebudú dať zastaviť. Poď si zhromažďovať nebeské poklady podporou služobníkov v rómskej misii,
ktorí dlhodobo napĺňajú slová Ježiša Krista: » Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkým národom. «

Portál podporujemmisionara.sk je iniciatívou organizácie Gréckokatolícka rómska misia. Pozrite si, čo robíme.

Nadregionálni misionári

Lukáš Bužo

» Túžim, aby rástla generácia Rómov,  ktorí budú umením pozitívne ovplyvňovať Cirkev. «

Tadeáš Gavala

» Verím, že Boh zbúra múry predsudkov a nenávisti
medzi slovenským
a rómskym národom. « 

Peter Gomolák

» Boh mi už dlhodobo ukazuje, že stereotypy
sa najlepšie búrajú
aktívnou participáciou. «

Róbert Neupauer

» Teraz je čas, kedy je potrebné sadiť semená pokoja medzi Rómov a Slovákov. «

Regionálni misionári

Marta Goroľová

» Verím, že rómske rodiny budú viesť pravý kresťanský život
a slúžiť Bohu. «

Viera Goroľová

» Záujmom o deti a mládež chcem dosiahnuť to,
aby sa necítili menejcenní
a aby nabrali odvahu. «

Maroš Jóny

» Verím, že Boh oslobodí rómsky národ spod vplyvu Zlého a uzdraví ho z komplexov. «

Igor Turták

» Verím, že raz budem
s evanjelizačným tímom hlásať o Kristovi po všetkých
 osadách. «

Rómska misia na Slovensku potrebuje Vašu podporu

Môžete ju podporiť týmito spôsobmi:

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI STAŤ PODPOROVATEĽOM
GRÉCKOKATOLÍCKEJ RÓMSKEJ MISIE NA SLOVENSKU!
🙂

Kňazi zastrešujúci podporu misionárov

o. Martin Mekel

riaditeľ
Gréckokatolíckej rómskej misie

o. Igor Čikoš

riaditeľ GRM
pre okres Bardejov

o. Leontín Lizák

riaditeľ GRM
pre okres Stará Ľubovňa

Facebook propagácia

PROFILOVÁ FOTKA

TITULNÁ FOTKA

Prečítajte si, čo je nové v rómskej misii na Slovensku